O nás

Vítejte na stránkách oddílu TULÁCI (turistický oddíl Klubu Crazy)! smile

http://www.klub-crazy.cz/


Důraz v naši zájmové a dobrovolné činnosti je kladen na zvyšování dovednosti a odbornosti nejen dospělých členů, ale hlavně na osobní růst a rozvoj děvčat a chlapců nenásilnou formou, kdy dospělí vedoucí přejímají průvodcovskou úlohu a motivují chlapce a děvčata pomoci dlouhodobých her podkreslených příběhy. Dále pak pobytem v přírodě jsou na místě seznamováni s důležitosti pochopení životního prostředí, službě společnosti a respektování mravních hodnot. Tyto se rozvíjejí po celý pracovní rok ve vhodném prostředí pro kamarádské vazby - družinového systému a následně v oddílovém duchu, podporujícím kladnou rivalitu členů. Družinový systém jako výchovný nástroj pomáhá nejen k sebevýchově a současně rovněž k týmové práci ale i v umění uplatnit své znalosti ve správném okamžiku, což se učí v tzv. Mistrovství vůle. Je to dobrovolná soustava oddílových zkoušek.

Protože několik vedoucích v minulosti mělo postavení skautského vůdce, je naše výchovná metoda obdobná činnosti a výchově ve skautských oddílech.Kdo nás vede aneb vedení oddílu Tuláci:

 Jarka Maxová– hl.vedoucí a jednatel Klubu Crazy

Rolf Janáček - vedoucí oddílu Tuláci


Karolína Maxová- zástupce vedoucího oddílu + Tomáš Průša - IT Klubu Crazy

Radka Janáčková- zástupce vedoucího oddílu

Míša Stehlíková - zástupce vedoucího oddílu

Vaše vzkazy